SEO – Google update thuật toán đánh giá sản phẩm tháng 4/2021

Bản cập nhật thuật toán đánh giá sản phẩm của Google đã được triển khai xong ngày 22/04

Cập nhật thuật toán đánh giá sản phẩm được Google vào ngày 8 tháng 4 năm 2021.
Đây là bản cập nhật mới, đặc biệt xem xét các loại nội dung đánh giá sản phẩm và nó đã hoàn thành vào ngày 22 tháng 4 năm 2021
Đối với cập nhật sẽ ảnh hưởng nhiều đến các bài viết đánh giá, so sánh sản phẩm.
Những lưu ý QUAN TRỌNG cho anh em khi triển khai nội dung dạng đánh giá sản phẩm hay viết bài giới thiệu về sản phẩm
  1. Thể hiện kiến ​​thức chuyên môn về sản phẩm ở đâu thích hợp?
  2. Cho biết sản phẩm trông như thế nào về mặt thực tế hoặc cách sử dụng sản phẩm với nội dung độc đáo ngoài những gì nhà sản xuất cung cấp?
  3. Cung cấp các phép đo định lượng về cách một sản phẩm đo lường trong các hạng mục hiệu suất khác nhau?
  4. Giải thích điều gì làm cho một sản phẩm khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh?
  5. Đề cập đến các sản phẩm có thể so sánh để xem xét hoặc giải thích sản phẩm nào có thể tốt nhất cho các mục đích sử dụng hoặc hoàn cảnh nhất định?
  6. Thảo luận về lợi ích và hạn chế của một sản phẩm cụ thể, dựa trên nghiên cứu về nó?
  7. Mô tả một sản phẩm đã phát triển như thế nào so với các mô hình hoặc bản phát hành trước đó để cung cấp các cải tiến, giải quyết các vấn đề hoặc giúp người dùng đưa ra quyết định mua hàng như thế nào?
  8. Xác định các yếu tố ra quyết định chính đối với danh mục sản phẩm và sản phẩm hoạt động như thế nào trong các lĩnh vực đó? Ví dụ: đánh giá xe hơi có thể xác định rằng tiết kiệm nhiên liệu, an toàn và khả năng xử lý là các yếu tố quyết định chính và đánh giá hiệu suất trong các lĩnh vực đó.
  9. Mô tả các lựa chọn chính về cách một sản phẩm được thiết kế và ảnh hưởng của chúng đối với người dùng ngoài những gì nhà sản xuất nói?

 

Tags :

Bài viết liên quan